Marele stomatolog moldav Ilarion Postolachi

În memoriam…
Activitate consacrată marelui stomatolog moldav Ilarion Postolachi
Profesorul influentează intru eternitate; nici chiar el nu poate ști unde se oprește influența sa”.Henry Brooks Adams Activitatea s-a consacră memoriei şi celor 80 ani de la naşterea marelui stomatolog moldav Ilarion Postolachi, fondatorul stomatologiei protetice din RM, om emerit, profesor universitar.Cu cuvânt de salut s-a oferit Doamnei Ala Manolache, Directorul Centrului de exelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”. Prodecanul facultăţii de stomatologie d-l Oleg Solomon, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, șef catedră Stomatologie Ortopedică „Ilarion Postolachi” a relatat despre activitatea meritelui stomatolog.Activitatea a fost salutată și de feciorul domnului Ilarion Postolachi – Alexandru Postolachi, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, disciplolul domnului Ilarion Postolachi – Vasile Guţuţui, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, domnul Vasile Zagnat, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Filip Gheorghiţă, d-na Aida Botnaru.