Masa rotundă a Catedra Discipline paraclinice, igienice și epidemiologice

Catedra Discipline paraclinice, igienice și epidemiologie a orgnizat consultări publice cu persoanele interesate a curriculumului Biosiguranța și biosecuritatea în activitatea medicală, pentru calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator.La eveniment au participat echipa managerială CEMF „Raisa Pacalo”, responsabilii de programe de formare profesională, cadrele didactice, autori ai curriculumului și specialiști practicieni:Gheorghiță Stela, expert Biroul OMS în Republica Moldova,
Burduniuc Olga, dr.șt.med., conf.cerc., șefă direcție ANSP, șefă Asociație BBRM
Bălan Greta, dr.șt.med., conf. univ., USMF, secretar Asociație BBRM Chilianu Marcelina, cercetător științific, medic epidemiolog, IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” Apostol Mariana, medic laborant, șefă laborator Virusologie, ANSP Cazacliu Elena, asistenta superioară, IMSP Institutul Mamei și Copilului Șargu Zinaida, biolog laborant, șefă laborator diagnostic, IMSP Centru de Sănătate Strășeni.În cadrul evenimentului sau realizat consultări și schimb de opinii pe marginea conținuturilor curriculare la unitatea de curs Biosiguranța și biosecuritatea în asistența medicală, calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator.