„Medicina de familie: aspecte clinico-profilactice, manageriale, edicaţionale şi perspective de dezvolatre”

CONGRESUL III AL MEDICILOR DE FAMILIE DIN REPUBLICA MOLDOVA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

Implementarea medicinei de familiei este considerată în Republica Moldova ca şi în alte state, fiind singura oportunitate de acoperire cu îngrijiri medicale eficiente şi de calitate a tuturor păturilor sociale ale populaţiei şi, în felul acesta, se conturează ca o rigoare de esenţă a funcţionalităţii Sistemului de Sănătate. Reformele din sistemul de sănătate publică în domeniul asistenţei medicale de familie au influenţat dinamica procesului de pregătire a specialiştilor cu studii medii de specialitate, competenţi să presteze servicii medicale de calitate în asistenţa medicală de familie (AMF).Congresul III al medicilor de familie din Republica Moldova cu participare internaţională „Medicina de familie: aspecte clinico-profilactice, manageriale, edicaţionale şi perspective de dezvolatre”, care a avut loc în perioada 17-18 mai 2013, în oraşul Chişinău, a abordat inclusiv şi problemele actuale în formarea iniţială a viitorii asistenţi medicali de familie.Formarea calităţilor de management a practicii asistenţei medicale de familie, dobândirea, de către viitorii asistenţi medicali de familie a cunoştinţelor despre legislaţia în vigoare, competenţelor practice, necesare pentru prestarea serviciilor medicale de calitate atât pacienţilor, cât şi omului sănătos, dezvoltarea abilităţilor de îngrijire a individului, aflat în orice etapă de dezvoltare a sa (de la naştere şi până în stadiile finale ale vieţii), utilizând cele mai moderne tehnici medicale au fost punctele forte regăsite în raportul “Modernizarea curriculei de instruire practică a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate prin implementarea medicinei de familie”, prezentat de Mariana Negrean în cadrul Congresului.
Formarea specialiştilor medicali cu studii medii de specilaitate în domeniul asistenţei medicale de familie va asigura dezvoltarea educaţională a caracteristicilor specifice ale asistentului medical de familie, capabil sa se adapteze la cerinţele actuale ale asistenţei medicale primare în Republica Moldova.