Modelul 6/Învățarea mixtă, în contextul situației epidemilologice de COVID -19

Demersul educațional la unitățile de curs din cadrul catedrei a fost proiectat din perspectiva teoriei curriculare, fiind combinate activități de predare sincron cu activități de predare asincron, de lucru independent și în grup, aplicând o gamă largă de metode și tehnici de predare interactive, centrate pe elev și pe formare de competențe.
   Îmbinarea activităților de predare-învățare-evaluare realizate față în față și la distanță asigură continuitatea și relevanța procesului educațional în condițiile pandemice. În acest context a apărut necesitatea de a revedea și actualiza metodologia de proiectare a lecției, actualizarea materialelor didactice și implicarea resurselor educațiolale digitale în procesul de instruire.
Pentru desfășurarea activităților didactice online, cadrele didactice utilizează următoarele platforme și instrumente digitale: aplicația www.zoom.com; Google Meet; Google Classroom; www.padlet.com; www.quizizz.com; www.socrative.com; www.testmoz.com; formulare google drive etc.
În contextul formării și dezfoltării competențelor digitale la nivel de catedră a fost realizat trainingul metodic cu tematica: Formarea competențelor digitale a cadrelor didactice în elaborarea tutorialelor metodice, demonstrând responsabilitate în mediul online, formator, Ludmila Ivancov, prof, grad didactic unu.
Pentru optimizarea demersului didactic de formare a competențelor profesionale specifice (online), cadrele didactice au elaborat tutoriale video 

La baza perfectării măiestriei pedagogice este schimbul de experirnță realizat prin organizarea și desfășurarea lecțiilor publice la nivel de catedră