„ Modernizarea procesului de formare prin practică a specialiştilor medicali cu studii postsecundare nonterțiare din perspectiva necesităţilor pieţii muncii și a pedagogiei competenţelor în realizarea Codului Educației, documentelror UE și OMS”.

Ultimul training, din cadrul sesiunii toamna-iarnă a Școlii Mentoratului profesional, sa desfășurat la 12.12.2017 cu genericul
„Modernizarea procesului de formare prin practică a specialiştilor medicali cu studii postsecundare nonterțiare din perspectiva necesităţilor pieţii muncii și a pedagogiei competenţelor în realizarea Codului Educației, documentelror UE și OMS”.În cadrul training-ului au fost prezentate subiectele ce țin de modernizarea procesului de formare a specialiștilor medicali prin prisma Codului Educației, prevederile actelor normative și legislative naționale cu privile la drepturile și obligațiunile lucrătorilor medicali, flexibilitatea procesului de instruire practică în vederea adaptării permanente la cerințele și tendințele dezvoltării învățământului medical postsecundar pe plan mondial.