Modernizarea procesului de prestare a serviciilor educaționale medicale profesionale prin centrare pe elev şi formare de competenţe, utilizând metode interactive și TIC (sofft-uri educaționale).

Training-ul Modernizarea procesului de prestare a serviciilor educaționale medicale profesionale prin centrare pe elev și formare de comptență, utilizând metode interactive și TIC,realizat cu asistentele superioare principale din instituțiile medico-saniatre publice, a pus accent pe dezvoltarea competențelor profesionale, focalizarea atenției, formarea abilităților practice și implicare activă.Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii elevilor.Specific acestor metode este faptul că ele promovează interacţiunea dintre mentori și elevi, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare.Implementarea acestor metode pune accent pe asumarea responsabilităţi profesionale ale viitorilor specialiști medicali.