Modernizarea serviciului oncologic în contextul integrării europene

În perioada 8-9 ocrombrie, 2015 s-a desfășurat Congresul a IV-lea a Oncologilor din Republica Moldova cu participare internațională. Modernizarea serviciului oncologic în contextul  integrării europene a fost subiectul de discuții în cadrul secțiunilor științifice. În premieră, în cadrul Congresului s-a desfășurat secțiunea asistenților medicali din domeniul oncologic – Nursing-ul oncologic.Cadrele didactice și elevii colegiului au participat la lucrările secțiunii cu rapoarte științifice:
• Modernizarea formării specialiștilor medicali în colegii prin implementarea învățămîntului bazat pe formarea de competențe, Svetlana Cobîleanschi, director adjunct didactic.
• Modernizarea formării prin practică a specialiştilor medicali cu studii postsecundare nonterțiare, Mariana Negrean, director adjunct clinic.

• Promovarea spiritului de cercetare în nursing-ul oncologic, Rodica Emilian, șef secție de învățămînt.
• Частота встречаемости нарушенных потребностей здоровья и сопутствующих заболеваний у больных раком молочной железы, проживающих в городской и сельской областях, Ana Ambrosiv, elev gr.36, calificarea Asistent medical.