Modului: Comunicarea în relațiile interpersonale în acordarea îngrijirilor la domiciliu: examen. Cadrul didactic – Horneț Nadejda