Modului: Comunicarea în relațiile interpersonale în acordarea îngrijirilor la domiciliu, training. Cadrul didactic – Horneț Nadejda