Modulul Asistența medicală în diagnostic de laborator clinic

În conformitate cu Planul de Educație Medicală Continuă, 2024, în incinta IMSP Spitalul Clinic Bălți, în perioada 09.01.-02.02.2024, s-a desfășurat modulul Asistența medicală în diagnostic de laborator clinic.
Acest modul este componentă a Programului de perfecționare a adultului Asistența medicală în diagnostic de laborator, care dezvoltă competențele profesionale ale asistenților medicali în diagnostic de laborator.
Modul de formare profesională continuă pentru asistente medicale din diagnostic de laborator este esențial pentru dezvoltarea competențelor profesionale din domeniu. Aducem sincere mulțumiri conducerii IMSP Spitalul Clinic Bălți, laboratorului S.C. „Imunotehnomed”, personal directorului laboratorului MedExpert, filiala Bălți, domnului Ion Bulat pentru parteneriatul multilateral și eficient dezvoltat.