Modulul: Securitatea și sănătatea în muncă în condiții de îngrijiri medico-sociale. IMSP Institutul Oncologic. Securitatea radiologică (lecții practice).