Modulul: Securitatea și sănătatea în muncă în condiții de îngrijiri medico-sociale, lecții teoretice. Coordonatorul modulului Cara Sergiu