Necesitățile formării continuă permanente a asistenților medicali-instructori în cadrul învățământului dual

Rolul cadrelor didactice, formarea profesională continuă şi dezvoltarea carierei lor constituie o prioritate pentru societatea contemporană. Formarea profesională a asistenților medicali-instructori, implicați în procesul de instruire practică a viitorilor asistenți medicali prin învățământul dual, reprezintă un proces coerent, care înglobează pregătirea lor profesională iniţială și formarea continuă în domeniul psihopedagogiei.CEMF „Raisa Pacalo” în perioada 1-2 aprilie a participat în lucrările Simpozionului Național Kreatikon, ediția a aXVI -a cu genericul „Creativitate – Formare – Performanță”, Iași , România. În cadrul activităților secțiunilor a for prezentat  raportul „Necesitățile formării continuă permanente a asistenților medicali-instructori în cadrul învățământului dual”.