Nevoia de a fi curat, îngrijit. Lecție publică

Cerba Elena profesor la unitatea de curs Bazele Științei Nursing, solicitant grad didactic II a susținut, la data de 29.10.2020 în CESIM, lecția practică cu subiectul: Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele și mucoasele, în grupa 34 (II), specialitatea Îngrijirea bolnavului, calificarea Asistent medical.Realizarea activității practice s-a efectuat în baza cazurilor clinice problematizate. Sarcinile propuse au permis de a discuta despre independența și dependența în satisfacerea nevoii; stabilirea problemelor de dependență, formularea diagnosticului de nursing și a obiectivelor de îngrijire, demonstrarea manoperelor practice. În cadrul activității didactice, au fost dezvoltate competențe profesionale, specifice unității de curs, prin diverse metode activ-participative. Elevii au antrenat abilitățile practice. Sălile de studii ale CESIM sunt dotate cu utilajele necesare pentru exersarea tuturor deprinderilor practice conform curricula.