Nevoia de a menține temperatura corpului în limitele normale. Lecție demonstrație

La data de 28.10.2020 în incinta Centrului Educațional de Simulare în Educația Medicală (CESIM) Panas Silvia, profesor la unitatea de curs Bazele Științei Nursing, solicitant grad didactic II, a desfășurat lecție practică publică, în grupa 36(I), cu următorul subiect: Nevoia de a menține temperatura corpului  în limitele normale. Proiectul lecţiei a fost conceput conform cadrului ERRE cu respectarea celor patru secvenţe ale acestui cadru.
1. Evocarea;
2. Realizarea sensului;
3. Reflecția;
4. Extensia.
Pe parcursul lecției s-au dezvoltat competenţe specifice în elaborarea dosarului de nursing prin stabilirea diagnosticului de nursing, obiectivelor de îngrijire și realizarea intervențiilor, exersarea algoritmului de măsurare a temperaturii corporale și notarea valorilor în foaia de temperatură.