„Nu e nevoie să ştim cât de inteligentă este o persoană, ci mai degrabă este util să ştim ce tipuri de inteligenţă posedă persoana respectivă.”

Pornind de la mesajul acestui motto, în cadrul CMȘ a fost realizat un atelier metodic cu subiectul Teoria Inteligențelor multiple. Abordarea corectă a inteligențelor multiple asigură succesul realizării procesului de predare-învățare-evaluare. Pentru formatoarele Doina Boțan, metodistă și Elena Catărău, șefa catedrei Limbi de comunicare a fost o onoare să lucreze cu profesori empatici, erudiți și talentați. În cadrul atelierului s-au definit și sau identificat tipurile de inteligențe multiple, sau stabilit sarcinile didactice pentru dezvoltarea fiecărui tip de inteligență.