Nursele o forță vitală: sănătatea este un drept uman!

Un eveniment special pentru întreaga comunitate de asistenți medicali din Republica Moldova!Membrii Școlii Tinerilor cercetători – reprezentanți al CEMF „Raisa Pacalo” și colegiilor de medicină din republică au participat în lucrările Conferinței Naționale a ANM, consacrată Zilei Internaționale a Asistentului Medical!Directorul adjunct pentru instruirea practică, Mariana Negrean a prezentat raport cu genericul: „Flexibilitatea procesului de instruire practică în vederea adaptării permanente la cerințele și tendințele dezvoltării nursing-ului științifico-practic pe plan mondial” Conferința a fost organizată de Asociația Nursing RM în orașul Criuleni! Felicitări participanților Conferinței Naționale a ANM!