Nursele – o voce de lider: Servicii medicale de calitate pentru toți!

Conferința Naționala al ANM consacrata Zilei Internalionale a Nurselor. Falesti, 2019ractice studențești.

Centrul de excelență în medicină și farmacie a participat în activitățile conferinței, impreună cu membrii cercurilor științifico-practice studențești. Raportul d. Mariana Negrean „Școala mentoratului profesional. Diversificarea formelor de colaborare cu agenții economici” a relatat rezultatele activității de 3 ani în această direcție.