Oamenii nu se cunosc pentru că nu comunică

Disciplina Comunicare şi psihologie medicală, posedă un pronunţat caracter aplicativ şi presupune accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii  elevului. Demersul  didactic este centrat pe elev şi adoptă o abordare practică de ,,învăţare prin acţiune” – training.La data de 21 noiembrie 2015, Nadejda Horneț a realizat lecția publică Comunicare umană. Comunicare interumană. Competențele specifice au vizat dezvoltarea personală şi profesională, comunicarea  în echipa multidisciplinară, promovarea strategiilor eficiente de comunicare.Proiectarea training-ului conform cadrului de gîndire şi învăţare ERRE, a pus accent pe motivarea şi implicarea elevilor în procesul de studii pentru realizarea diferitor sarcini, identificarea experienţei proprii, exteriorizarea cunoştinţelor și abilităţilor. Pe parcursul lecției s-a menţinut implicarea elevilor prin realizarea sarcinilor didactice, care au facilitat contactul cu informaţia nouă şi procesarea ei, prin schimb de idei, formarea şi exprimarea atitudinilor. La lecție au asistat 28 cadre didactice din colegiu, majoritatea din ei fiind profesori debutanți.