Olimpiada locală la disciplinele Matematica, Biologia, Chimia, Fizica, Informatica

În scopul identificării valorice, stimulării și promovării elevilor cu aptitudini intelectuale și interese sporite pentru disciplinele de cultură generală și în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei locale la disciplinele de studii, aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 06 din 04.01.2011 și în baza ordinului Directorului CEMF ,,Raisa Pacalo”  la data de 20.01.2018 a fost oganizată olimpiada locală la disciplinele Matematica, Biologia, Chimia, Fizica, Informatica.Profesorii din cadrul Catedrei Discipline reale vin cu mulțumire pentru cei 76 de participanți din grupele anului I, II și III, calificarea Asistent medical, care au demonstrat cunoștințe profunde și interes față de disciplinele studiate.Deținătorii diplomelor de gradul I la Olimpiada Locală, ediția 2018, precum și elevii deținători de diplome de gradul I, II și III la Olimpiada Zonală, ediția 2017, vor participa la Olimpiada Zonală din februarie 2018.