Organizarea activităților de asigurare a biosiguranței și biosecurității în instituțiile medicale.

La 22.11.2023 CEMF „Raisa Pacalo” a găzduit atelierul de lucru, care a avut ca scop instruirea participanților pentru evidențierea riscurilor biologici în expunerea profesională privind biosiguranța și biosecuritatea în activitatea medicală prin dezvoltarea și promovarea bunelor practici în domeniu.
În cadrul evenimentului au fost prezentate 3 comunicări:
Riscurile profesionale în sectorul medical legate de expunerea la agenți biologici. Olga BURDUNIUC, dr.hab.med., conf. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, șef direcție ANSP, șef Asociație BBRM
2.Biosafety in Hospitals. Dionysis VOURTSIS, Hellenic Biosafety Society, Athens, Greece
3.Formarea competențelor la unitatea de curs Biosiguranța și Biosecuritatea în activitatea medicală cu aplicarea în relațiile interdisciplinare. Maria GRUMEZA, profesoară la discipline microbiologice, grad didactic superior, CEMF „Raisa Pacalo”.