Organizarea contabilității conform cerințelor SNC

La data de 18.04.2019 în incinta CEMF „Raisa Pacalo” a avut loc seminar cu genericul: Aspecte practice privind trecerea și organizarea contabilității conform cerințelor SNC. Cerințele de documentare și modul de înregistrare a operațiunilor economice.Cu participare a contabililor din colegiile de medicină din țară: Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, din Chișinău, Colegiul de medicină, Cahul, Colegiul de medicină, Orhei, Colegiul de medicină, Ungheni, Colegiul de medicină, Bălți.Instruirea a fost realizată de formatorii: Taban Elena – Manager-formator, doctor în economie, conferențiar universitar, Nederiță Alexandru – doctor habilitat, profesor universitar, auditor.