Parteneriat cu Haspice Casa Speranței, România

Cursul formare de formatori în domeniul Îngrijirilor paliative pentru educația la nivelul de formare profesională inițială a asistenților medicali din RM, organizat de FFMS ,,Angelus Moldova” în parteneriat cu Departamentul Dezvoltare Națională și Programe de Educație Haspice Casa Speranței, s-a desfășurat în CEMF ,,Raisa Pacalo” în perioada 23-25.04.2018.Trainerii Tetodora Mathe, Brigita Chefneux și Letiția Buzea au abordat mai multe subiecte ce țin de îngrijirile paliative, precum definiția și principiile etice în îngrijiri paliative; abilitățile de comunicare și sprijinul acordat familiei; evaluarea durerii totale și managementul durerii; evaluarea simptomelor din perspective asistentului medical și îngrijirea tegumentelor și mucoaselor, controlul durerii și al altor simptome, asistența psihologică, socială și spiritual sunt esențiale.Scopul îngrijirișpr paliative este asigurarea calității vieții pacientului și a familiei acestuia. Familiarizarea asistenților medicali, încă de la nivelul formării inițiale, cu diagnosticile, obiectivele și intervențiile specific nursing-ului în îngrijirile paliative reprezintă un factor esențial pentru asigurarea unei îngrijiri holistice de calitate pentru pacienții diagnosticați cu boli cronice în stadiu avansat și terminal.