Parteneriat cu UNAIDS Moldova/Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV și SIDA

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo (CEMF) și UNAIDS Moldova/Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV și SIDA au semnat, astăzi, un acord de colaborare în vederea formării specialiștilor medicale cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare, instruite în CEMF cu referire la aspectele normative și legale, dar și cele de a considera în domeniul drepturilor omului, reducerii stigmei și discriminării și comunicării asertive și empatice. Documentul a fost semnat de către Directorul CEMF, Dna Mariana Negrean și managerul de țară a UNAIDS, @Svetlana Plamadeala.Acordul a fost încheiat în contextul implementării Proiectului Comun ONU privind drepturile omului pe ambele maluri ale Nistrului finanțat de Ambasada Suediei.