Parteneriat cu Universitatea din Greensboro, SUA, 2018

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” în perioada 08-11 octombrie 2018 a realizat în incinta Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” vizita de lucru a specialiștilor din domeniul sănătății publice și asistenței medicale comunitare din Universitatea Creensboro, SUA.În cadrul vizitei partenerilor din Universitatea Creensboro, SUA în comun a fost realizată o gamă largă de activități, axate pe dezvoltarea competențelor elevilor în domeniiile sănătății publice, asistenței medicale comunitare și promovării sănătății: determinatea calității apei, lecții publice vizând particularitățile sistemelor de sănătate publică în Republica Moldova și SUA, training în acordarea îngrijirilor în stări de urgențe medicale cu invitația asistenților medicali din domeniul practic (IMSP Spitalul Clinic pentru Copii „V.Ignatenco”, IMSP Institutul Medicina Urgentă, IMSP SCM nr.2 „Sf. Arhanghel Mihail”, IMSP Institutul Mamei și Copilului) și târgul sănătății.Ședința de evaluare a 5 ani de activitate cu partenerii din SUA a fost asistată de reprezentanții Clubului Rotary International din București. România și Londra, Marea Britania.În cadrul vizitei a fost prezentat Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală.Evenimentul este organizat în cadrul parteneriatului cu partenerii externi conform Direcţiei strategice V, Asigurarea calității procesului de instruire practică prin realizarea și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile medicale și internaționale, obiectivului specific 5.4.Dezvoltarea și diversificarea formelor de activitate cu partenerii externi/interni în scopul sporirii calității formărtii competențelor profesionale la viitorii asistenți medicali și asistenți medicali igieniști epidemiologi în domeniile asistenței medicale comunitare și sănătății publice.