Parteneriat eficient: agent economic – instituţie de învăţământ profesional.

La 22 octombrie 2019, în incinta Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” s-a desfășurat masa rotundă cu genericul „Cooperarea consolidării intersectoriale în domeniul creării parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ și instituțiile medicale în vederea facilitării angajării eficiente în câmpul muncii”, care a avut drept scop promovarea bunelor practici ale parteneriatului agent economic – instituţie de învăţământ profesional. În scopul angajării eficiente în câmpul muncii a viitorilor asistenți medicali în diagnostic de laborator, reprezentanții laboratoarelor clinico-diagnostice din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private au prezentat informații ample cu privire la spectrul de investigații paraclinice prestate, condițiile de muncă, dotarea tehnico-materială etc.

Ala Manolache, directorul CEMF „Raisa Pacalo”, a mulţumit invitaților pentru aportul considerabil la buna desfăşurare a procesului de instruire practică a elevilor calificării în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale specifice.

Elevii calificării AMDL au avut posibilitatea să discute cu: Rațuc Liuba, șef laborator IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, Cernat Natalia, șef Department Resurse Umane, IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile,  Sinițîna Iulia, medic laborant, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și a laboratoarelor din sectorul privat: Armașu Sergiu, șef laborator INVITRO-Diagnostics, Zlatovcen Alexei, director medical Centrul medical On-clinic, Dimineață Victoria, mager marketing, ALFA-Diagnostica.

 În cadrul acestui eveniment elevilor li s-a oferit oportunitatea selectării instituției în cadrul căreia vor desfășura stagiile de practică. În concluzie participanții la eveniment au realizat că succesul profesional depinde de responsabilitatea personal și calitatea investigațiilor realizate.