Parteneriat eficient cu Ambasada SUA din Republica Moldova și Garda Naţională, Carolina de Nord

În perioada 2013 – 2014 în Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie ”Raisa Pacalo” a desfășurat un parteneriat eficient cu Ambasada SUA din Republica Moldova, serviciul medical al Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord și Ministerul Apărării al RM.Colegiu a beneficiat de posibilitatea de formare a cadrelor didactice în cadrul training-urilor „Sistemul SUA în domeniul acordării asistenţei medicale la etapa prespitalicească” și ” Formarea formatorilor în metode de resuscitare”.Șeful adjunct al misiunii diplomatice a Ambasadei SUA la Chișinău, Kara McDonald, în cadrul viziatei la colegiu a menţionat, că training-urile vor spori calitatea serviciilor medicale acordate de către militarii şi asistentele medicale din ţara noastră. Colegiul a beneficiat de o donație de mulaje, electrocardiograf, seturi de plăgi, etc. din partea Ambasadei SUA, care vor servi pentru formarea competențelor profesionale la viitorii specialiști medicali.Ținem sa aducem mulțumiri Ambasadei SUA, serviciului medical al Gărzii Naţionale din Carolinei de Nord pentru instruirea realizată. Aspirăm și pe viitor la un parteneriat durabil în scopul favorizării calității pregătirii specialiștilor medicali pentru sistemul sănătății din republică.