Parteniriatul CESIM cu IMSP SCR „Timofei Moșneaga” în cosolidarea competențelor profesionale a cadrilor didactice, sesiunea 2023

SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ DE INSTRUIRE ÎN CADRUL CESIM Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” dispune de un Centru Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM), comparabil cu cele din Uniunea Europeană, care asigură condiții optime și maximal apropiate de cele reale din instituțiile medicale pentru formarea viitorilor specialiști cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare.Extinderea parteneriatului CESIM a devenit o prerogativă a timpului, reieșind din paradigma, că medicina reprezintă o știință, care se află în permanentă schimbare, descoperind și implementând noi metode de diagnostic și tratament.Deschiderea sesiunii de primăvară de instruire a cadrelor didactice a fost marcată prin organizarea de către Domnul Alexandru Botezatu, șef Departament Anesteziologie și Terapie Intensivă, medic de categorie superioară, Doamna Olga Malai, asistentă superioară, secția Terapie Intensivă Chirurgia Septică, categoria superioară în specialitate și Domnul Constantin Gușin, bioinginer a unui training tematic. Trainingul a fost consacrat utilizării seringei automatizate și infuzomatului pentru administrarea corectă, exactă și controlată a remediilor medicamentoase.Aducem sincere mulțumiri Directorului IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, Domnului Andrei Uncuța pentru parteneriatul durabil și susținerea inițiativei de transpunere a inovațiilor din medicina practică în procesul de instruire a viitorilor specialiști medicali. Înalt apreciem profesionalismul Domnului Alexandru Botezatu, Doamnei Olga Malai și Domnului Constantin Gușan, deschiderea și măiestria manifestate în procesul de dezvoltarea și consolidarea de noi competențe a cadrelor didactice, implicate în formarea viitorilor asistenți medicali.