Planificarea şi organizarea activităţii secţiilor de învăţămînt

        La data de 30 martie 2015 s-a realizat cu success training – ul Planificarea şi organizarea activităţii secţiilor de învăţămînt, care a permis participanților să analizeze conceptele esențiale de planificare, să identifice acțiunile, care asigură realizarea  obiectivelor, identificarea activităţilor, delegarea sarcinilor în echipă.

 În cadrul training – ului s-a definit structura Planului de activitate al secției de învățămînt, care va asigura realizarea cu success a procesului instructiv-educativ.

 Inovația pentru anul de învățămînt 2015-2016, constă în realizarea planificării conform criteriului – DE LA COMPARTIMENTE LA OBIECTIVE.