Planul de dezvoltare strategic al instituției – viziune de ansamblu

Învățământul profesional tehnic din țară trece printr-un proces planificat de reformă și modernizare, reflectat în documentele strategice și de politică educațională. Scopul acestor reforme este de a răspunde nevoilor specifice de formare profesională, precum și nevoilor de dezvoltare socială și economică.Conferința Metodică Republicană Planul de dezvoltare strategic al instituției – viziune de ansamblu, realizată la 31 ianuarie 2017 de echipa managerială a Centruluin de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, a avut ca scop sporirea competenţelor necesare elaborării şi implementării proceselor de planificare strategică în instituţia de învăţământ.În lucrările Conferinței au participat: domnul Vadim Aftene, șef Direcție Management personal medical al Ministerului Sănătății Republicii Moldova, cadrele manageriale din CEMF „Raisa Pacalo” și colegiile de medicină arondate.