Politici de instruire

ORGANIZAREA, INTEGRAREA ŞI SINCRONIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR MEDICALI VOCAŢIONALI DIN REPUBLICA MOLDOVA

În colegiu activ se implementează documentele de politici naţionale  – Noua Politică Naţională de Sănătate, Strategia de Dezvoltare a Învăţământului Medical, Strategia de Dezvolatare a Sistemului de Sănătate pe termen mediu,  Programul de dezvoltare strategică al Ministerului Educaţiei pentru anii 2012-2014. Aceste acţiuni au condus la modernizarea procesului educaţional în colegiu prin:

  1. Aprobarea Programului de dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020 (2010).
  2. Elaborarea şi aprobarea Standardelor calificarărilor (2013).
  3. Elaborarea şi aprobarea Planuri noi de studii la 6 calificări, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii (2013).
  4. Asigurarea traseului individual de formare profesională prin propunerea în Planurile noi de studii a disciplinelor la libera alegere.
  5. Curricula elaborate şi aprobate de către Ministerul Sănătăţii (2013) la toate disciplinele pentru 6 calificări.
  6. Racordarea şi compatibilizarea procesului educaţional la standardele europene şi OMS prin propunerea disciplinilor noi de studii.
  7. Organizarea procesului educaţional din colegiu în raport 50% teorie şi  50% practică.
  8. Desfăşurarea stagiului practic de specialitate pe o durată de 800 ore.
  9. Organizarea evaluării finale etapizate în scopul asigurării calităţii evaluării competenţelelor profesionale.