Prima Conferinţă Naţională de Geriatrie şi Gerontologie Acasă cu participare internaională

„ Îngrijiri geriatrice în Republica Moldova”
Îmbătrânirea populaţiei reprezintă o problemă socială, întrucât afectează un mare număr de persoane, interesând nu numai populaţia respectivă, ci şi factorii decizionali şi societatea în general, care suportă consecinţele importante. Fenomenul reclamă acţiuni sociale şi medicale concrete, care să influenţeze o evoluţie în sensul autonomiei şi bunăstării vieţii vârstnicilor, al îmbătrânirii sănătoase, al asigurării unei vieţi de calitate, cu costuri sociale cât mai scăzute.
Prima Conferinţă Naţională de Geriatrie li Gerontologie Acasă cu participare internaională „ Îngrijiri geriatrice în Republica Moldova”, realizată în cadrul Anului europeam al cetăţeanului la 21 martie 2013, Chişinău, a abordat problemele actuale în formarea competenţelor profesionale ale viitorilor asistenţi medicali în prestarea serviciilor de nursing geriatric.
În lucrările conferinţei au participat Elena Hancu, dr. geriatru, Fundaţia Comunitară „Crizantema”, Piatra Neamţ, România, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Munci, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, Felicia Creţu, Director Executiv, Asociaţia ACASĂ, Parascovia Topada, coordonator Centrul Geriatric Văsieni, formatorii din CNMF „Raisa Pacalo”, cadrele didactice din colegiile de medicină din ţară, asistentele medicale din domeniul geriatric.
Necesitatea elaborării şi implementării pachetului de instruire „Îngrijiri geriatrice” sa încadrat în problematica realizării Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind îmbătrânirea la nivel de ţară şi se axează pe tendinţele actuale de profesionalizare a învăţământului medical vocaţional. Acest deziderat presupune dezvoltarea competenţelor profesionale ale viitorilor asistenţi medicali pentru prestarea serviciilor de nursing geriatric, ajustate la solicitările societăţii şi la satisfacerea necesităţilor omului în etate.În cadrul conferinţei a fost lansat pachetul de instruire în geriatrie – curricula Îngrijiri Geriatrice, Ghid pentru formatori şi Ghid pentru benefeciari, care vor facilita procesul de instruire iniţială a specialiştilor medicali cu studii medii de specailitate şi perfecţionare asistenţilor medicali pentru serviciul geriatric din Moldova. Conţinuturile se ancorează în spectrul de valori al instituţiilor care prestează servicii geriatrice, cuprinzând un ansamblu de preocupări teoretice şi practice, care pornesc de la necesităţile de formare profesională, valorificând la maximum potenţialul asistenţilor medicali de profil geriatric prin implicarea activă a lor în propria evoluţie profesională. Pachetul de instruire în geriatrie a fost elaborat de către cadrele didcatice a CNMF „Raisa Pacalo”, formatori naţionali – Ala Manolache, Mariana Negrean, Liuba Tomulsecu, Rodica Friptu, Ludmila Şciopu.
Conferinţa a demonstrat necesitatea formării asistenţilor medicali pentru serviciul geriatric din Republica Moldova în corespundere cu actele legislative şi normative din ţară, prin coordonarea şi racordarea la cerinţele europene, care promovează calitatea pregătirii specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate.