Priveşte în jurul tău, rezistă tentaţiilor şi decide singur drumul vieţii tale

 La data de 20 martie 2018 a fost realizată şedinţa cu elevii anului I de studii calificarea Asistent medical cu următoarea ordine de zi:

1. Înmânarea diplomelor de merit elevilor care au participat la olimpiada zonală „Centru” la disciplinele din ciclul liceal
• Gratii Zinaida, gr. 13 – Limba engleză – locul II,  profesor Popovscaia Tatiana
• Şavrieva Maria, gr.18 – Limba și literatura rusă – locul II, profesor Gorșcova Marina
• Moraru Felicia, gr. 12 – Biologie – locul II, profesor Palii Elena
• Şinchevici Eric – Roman, gr. 13 – Limba și literatura română – locul III,
profesor Cupcea Iulia
• Rusu Alexandru, gr.12 – Geografia – locul III, profesor Moraru Ion
• Marga Magdalena-Mădălina, gr. 17 – Limba  franceză – locul III, profesor Coșcodan Lucia
• Spînu Mihaela, gr. 12 – Chimia – locul III, profesor Dominte Elisaveta
• Secrieru Anastasia, gr. 11 – Istorie – mențiune, profesor Guja Veronica
• Lîsenco Anastasia, gr.18 – Limba și literatura română – mențiune, profesor Baidauz Vera
• Gurdiş Vasile, gr. 14 – Fizica – mențiune, profesor Croitor Ludmila
        Pentru efortul depus și succese remarcabile, elevilor și cadrelor didactice li s-a oferit și un premiu bănesc.

2. Activitate tematică Priveşte în jurul tău, rezistă tentaţiilor şi decide singur drumul vieţii tale a fost realizată de către elevii grupei 17 calificarea Asistent medical, diriginte Lucia Coşcodan. Elevii au subliniat efectele nocive ale alcoolului, fimatului şi substanţelor psihotrope. De mare folos au fost sfaturile oferite pentru combaterea acestor maladii sociale. Accentul primordial al activității a fost pus pe promovarea modului și stilului sănătos de viață.