Profilaxia tuberculozei

PROFILAXIA TUBERCULOZEI
 Măsurile de combatere a tuberculozei pornesc din principiile ei de bază ca boală infecţioasă, transmisibilă şi social contagioasă.Profilaxia tuberculozei prevede un şir de acţiuni specifice şi nespecifice efectuate în mijlocul populaţiei cu scopul de a întrerupe lanţul epidemiologic de transmitere a infecţiei de la sursa contagioasă la populaţia sănătoasă şi pentru a împedică apariţia bolii la cei deja infectaţi.
Deosebim următoarele metode de profilaxie a tuberculozei:
• specifice (vaccinarea BCG, chimioprofilaxia).
• nespecifice (multiple măsuri igieno-sanitare şi sociale-economice).
A. METODE SPECIFICE
Vaccinarea BCG aste una dintre cele mai eficiente metode de profilaxie a tuberculozei, larg utilizată pe plan mondial. Ea asigură o protecţie antituberculoasă în 80% din cazurile ulterior supuse infecţiei virulente.Vaccinul BCG (Bacili Calmette-Guerin) este compus din tulpini vii, atenuate de bacili tip M. Bovis. Vaccinul se administrează în primele 3-5 zile după naştere. Revaccinarea BCG se efectuează la vîrsta de 6-7ani. Vaccinarea BCG previne apariţia formelor severe de tuberculoză (tuberculoza miliară, meningita tuberculoasă).
B. METODE NESPECIFICE
Profilaxia sanitară – are drept scop ocrotirea societăţii de infecţia tuberculoasă, limitarea gradului de contagiozitate a bolnavului în familie, la locul de muncă, în colective.
Metodele sanitare de profilaxie prevăd următoarele acţiuni:
• depistarea precoce şi amplă a bolnavilor cu tuberculoză;
• spitalizarea şi tratarea lor (izolarea sursei de contaminare), acţiuni de asanare a focarelor de infecţie tuberculoasă.O deosebită atenţie se acordă educaţiei sanitare a familiei bolnavului şi a diferitelor colectivităţi prin cele mai simple şi eficiente metode fiind:
• consilieri individuale şi în grupuri;
• informaţii la radio, în presă, prin intermedie mijloacelor vizuale.
CUM SĂ EVITĂM, INFECTAREA RUDELOR ŞI CELOR APROPIAŢI?

1. Mycobacterium tuberculozis se distruge repede sub acţiunea razelor solare directe, a substanţelor ce conţin clor şi la temperaturi înalte. Încăperea în care se află bolnavul cu tuberculoză necesită aerisire cît mai frecventă, de 2-3 ori pe zi este recomandată prelucrarea suprafeţelor cu substanţe dezinfectante.
2. În timpul tusei şi strănutului bolnavul trebui să-şi acopere gura şi nasul cu batistă. Sputa eliminată trebui colectată în container special cu dezinfectarea regulată al acestuia. Batistele şi şerveţelele la fel trebuiesc colectate şi nimicite.
3. Preferabil este ca bolnavul să folosească veselă individuală.
4. Hainele bolnavului necesită aerisire, expunere razelor solare, netezire cu ferul de călcat. Curăţirea hainelor trebuie să fie efectuată în afară spaţiului efectiv.

     PROFILAXIA SOCIALĂ – cuprinde un complex de acţiune economico-sociale, promovarea cărora contribuie la creşterea rezistenţei generale nespecifice a populaţiei şi prin aceasta la combaterea tuberculozei ca boală socială.Crearea condiţiilor favorabile la locul de muncă, în şcoli, aplicarea în masă a jocurilor sportive şi alte măsuri socio-economice aplicate în vederea creşterii nivelului de trai şi de cultură ai întregii populaţiei, duc la sporirea rezistenţei nespecifice. Conform legislaţiei în vigoare, o deosebită atenţie se acordă asigurării sociale familiilor care conveţuesc cu bolnavii de tuberculoză baciliferă. În astfel de cazuri se iau măsuri pentru ameliorarea spaţiului locativ, organizarea odihnei pentru contaţii sănătoşi mai ales de vîrstă tînără (copii, adolescenţi), care împreună cu alte acţiuni sanitare contribui la sporirea rezistenţei organismului.Strategia OMS în controlul tuberculozei este Strategia DOTS – este o combinaţie de componente tehnice şi manageriale, care asigură disponibilitatea unei reţele de diagnostic şi tratament accesibile populaţiei.
COMPONENTELE STRATEGIEI OMS PENTRU CONTROLUL TUBERCULOZEI

1. Implicarea Guvernului în susţinerea activităţilor de control al tuberculozei la nivel naţionale şi regionale.
2. Depistarea cazurilor prin microscopia sputei în rîndul pacienţilor simptomatici care apelează la serviciile medicale.
3. Un regim de tratament chinioterapeutic de scurtă durată standardizat, durata medie al căruia este de 6-8 luni şi care asigură un manangement potrivit al cazului pentru toţi pacienţii cu tuberculoză.
4. Furnizarea continuă a medicamentelor esenţiale de bună calitate pentru tuberculoză.
5. Un sistem standardizat de înregistrare şi raportare, bazat pe analiza de cohortă trimestrială, care permite analizarea rezultatelor tratamentului pentru fiecare pacient şi a programului de control al tuberculozei în general.