Proiect european: Punte culturală între Piatra-Neamț și Chișinău

Punte culturală între Piatra-Neamț și Chișinău
Sincronizarea şi integrarea învăţământului medical postsecundar nonterțiar în Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” la învăţământul pogresiv de peste hotare este o premiză importantă în dezvoltarea parteneriatelor multilaterale cu organizațiile și instituţiile de învăţământ similare din: România (Asociația Culturală STUDIA, Piatra-Neamț, Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan”), Norvegia (Universitatea Agder Kristiansand), Elveţia, (Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC)), Germania (Wannsee Schule e.V., Academia Buch, Institutul Vivantes, Berlin-Branderburg e.V., Academia Gesundheit), Italia (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), SUA (The University of North Caroline Greensboro (UNCG)).Parteneriatul cu Asociația Culturală STUDIA are un impact deosebit pentru dezvoltarea valorilor general-umane. În acest scop, în perioada 26-30 iulie 2017, în Piatra-Neamț, România s-a efectuat vizită de studiu a echipei de cadre didactice și elevi-membri ai cercurilor științifico-practice studențești din Centrul de excelență.Acest oraş dispune de un bogat patrimoniu cultural, care are o valoare deosebită la nivel naţional, iar vizita locurilor memorabile din Piatra-Neamț a fost posibila datorită proiectului Punte culturală între Piatra-Neamț și Chișinău, realizat de Asociația Culturală STUDIA.Programul cultural a inclus vizita a mai mult de 10 obiecte culturale și istorice, printre care: Ansamblul medieval Curtea Domnească, Muzeul Cucuteni, Casa memorială Calistrat Hogaș, Biblioteca Județiană G.T. Kirileanu, Muzeul de Artă Piatra-Neamț, Manastirea Bistrița, Manastirea Pîngărați.Vizitând muzeul „Cucuteni”, Piatra Neamț membrii delegației au rămas profund emoționați de calitatea, bogăția și diversitatea artefactelor prezente aici.  Sfârșitul culturii civilizației Precucuteni-Cucuteni-Tripole cu siguranță este un mister, deoarece lucrările lor ajunse până azi ne dovedesc încă o dată existența unei tehnologii deosebite în ceramică foarte complexă. Necătând la mijloacele banale și instrumentele  extrem de simple care au fost utilizate au reușit prin originalitatea și diversitatea artei decorative să ne lase adevărate opere de arte, demne de a figura în patrimoniul umanității.Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România. Despre acest evenimet de o deosebită valoare istorică ne-a relatat prof. Mihaela Gherghelescu și Mihaela Mereuța, directorul Bibliotecii Județiane G.T. Kirilean. În cadrul dezbaterilor membrii echipei Centrului de excelenţă au aflat particularitățile evenimentelor istorice din perioada respectivă, au realizat schimb de opinii vizând importanţa lor istorică şi impactul în dezvoltare relaţiilor dintre România şi ţara noastră.Echipa Centrului de excelență în medicină şi farmacie ,,Raisa Pacalo” exprimă sincere mulţumiri Asociației Culturale STUDIA, Piatra-Neamț și, în special, vice președintelui Asociației domnului Mihai Floroia și doamnei Anca-Mihaela Floroia pentru posibilitatea de a descoperi locuri inedite şi oameni minunati, care au îndemnat să păstrăm, valorificăm, promovăm valorile naţionale ale strămoşilor noştri.