Proiectele STEAM

În data de 16.03.2022, au fost prezentate proiectele STEAM –Reparaţii în locuinţa mea
și Matematica în medicină de către elevii grupei 110 și grupei 210, calificarea Asistent medical,
specialitatea Îngrijirea bolnavilor, ghidați în realizarea proiectelor de Boicu Maria, profesoară la
disciplinele matematica și informatica.
Realizarea a astfel de proiecte transdisciplinare contribuie eficient la formarea și
dezvoltarea atât a competențelor specifice disciplinelor din cadrul conceptului- Științe,
Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică, cât și a competențelor-cheie.
Elevii au lucrat în echipă, au investigat, experimentat, calculat, au utilizat aplicații web
pentru realizarea schiței camerei precum și a cărților digitale pentru prezentarea proiectelor.
Educația STEAM formează abilități de gândire critică, sporește interesul pentru învățare
și rezolvare creativă a problemelor din cotidian, contribuie la formarea noii generații, capabile să
genereze inovații.