Promovăm învățământul profesional medical dual – promovăm măiestria cadrelor didactice.

Promovăm învățământul profesional medical dual – promovăm maiestria cadrelor didactice.
Creciun Galina, profesoară la disciplina Medicina internă cu nursing specific, grad didactic superior
Instruirea asistenților medicali în cadrul învățământului medical dual este asigurată de un parteneriat eficient tripartit: elevul-ucenic, instituția de învățământ profesional medical și unitatea economică (instituția medico-sanitară publică/ consorțiumul instituțiilor medico-sanitare private). În cadrul învățământului dual procesul de instruire „teoretică se realizează la instituția de învățământ profesional tehnic”, iar instruirea practică – la unitate, elevii fiind ghidați de cadrele didactice titulare, angajate în colegiile de medicină și maiștrii-instructori, care în cadrul învățământului dual sunt reprezentați de asistenții medicali-instructori.