Promovăm profesionalismul cadrelor didactice

La data de 08.12.2023 Carpov Stela, profesoară la disciplina Anatomia și fiziologia omului, grad didactic unu, împreună cu elevii grupei 110 (filiera francofonă), specialitatea Îngrijirea bolnavului, calificarea Asistent medical, au realizat activitatea didactică teoretică la subiectul Particularitățile morfofuncționale ale organelor sistemului digestiv. Conținuturile științifice au fost actualizate și relatate într-o manieră interactivă, astfel, elevii au determinat morfologia organelor sistemului digestiv, au demonstrat elementele anatomice pe planșe, mulaje, aplicații 3D și au stabilit particularitățile distinctive ale acestora.