Promovarea învățământului dual în domeniul sănătății

Evenimentul de prezentare a obiectivelor și rezultatelor preliminare ale „Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și a programului de formare a instructorilor în asistența medicală”  a avut loc joi, 28 ianuarie 2021, ora 11:00 la Sala de conferințe a spitalului internațional ”Medpark” și în cadrul Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”. La eveniment au fost prezenți:
1.Olga Șchiopu, Președintă, Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova; Director general al Spitalului Internațional „Medpark”;
2. Oana Vodiță, Manager proiect „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”;
3. Stefan Butscher, Director adjunct, Biroului de Cooperare al Elveției;
4. Natalia Grîu, Secretar de Stat în domeniul Educației, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
5.Diana Savca, Șef Cabinetul Instructiv-Metodic Republican, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
6.Ala Manolache, Director CEMF „Raisa Pacalo”;
7. Aliona Grossu, Director executiv, Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova.
    Evenimentul a avut drept scop promovarea învățământului dual în domeniul sănătății, iar consolidarea infrastructurii instituțiilor de învățământ și celor medicale pentru organizarea procesului de instruire prin integrarea instrumentelor digitale reprezintă una din activitățile – cheie din cadrul inițiativei. În acest sens, au fost achiziționate echipamente IT și medicale necesare instituțiilor partenere, iar în cadrul acțiunilor, după evenimentul de informare, a avut loc inaugurarea sălilor de clasă dotate cu aportul proiectului cu echipament tehnic pentru organizarea procesului de instruire prin integrarea instrumentelor digitale.Inițiativa de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și  a instructorilor în asistență medicală a fost lansată în octombrie 2020, cu sprijinul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).
În perioada octombrie 2020-iulie 2021, inițiativa va susține partenerii duali, atât instituția de învățământ, cât și instituțiile medicale, cu scopul de a integra tehnologiile moderne din domeniul TIC în procesul de predare-învățare. Totodată, urmează să fie elaborat un suport de curs pentru instructorii în asistență medicală, iar asistenții medicali antrenați în instituțiile medico-sanitare responsabili de organizarea instruirii practice vor trece un curs de formare continuă. Este planificată digitalizarea unor module ale Curriculumului pentru asistenți medicali și a celor din cadrul Curriculumului „Formarea continuă în psihopedagogia de specialitate (medicală) în învățământ profesional dual a asistenților medicali instructori”.Un accent sporit în cadrul inițiativei se atribuie aspectelor de ecologizare a serviciilor medicale. În acest context, la data de 18 decembrie 2020, UIMSP a participat la seminarul de promovare a Conceptului „Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” organizat de către Colegiul de Ecologie din Chișinău, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În cadrul seminarului a fost discutat rolul educației ecologice pentru o dezvoltare durabilă, prezentându-se activitățile de promovare a acestui concept și beneficiile companiilor, care au angajați cu abilități verzi. Aspectele ecologizării sunt foarte relevante pentru domeniul medical, experții analizând posibilitățile de integrare ale acestora în programele de formare, inclusiv la capitolul gestiunii deșeurilor rezultate din activitatea medicală, managementului medicamentelor, echipamentelor medicale și a resurselor în instituțiile medicale.Instruirea asistenților medicali în devenire are loc în baza unui model în care 50% din timpul orelor de studiu sunt petrecute în cadrul instituției de învățământ, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” și 50 % în instituțiile medicale din cadrul consorțiului creat de Spitalul Internațional „Medpark”, Centrul de reabilitare medicală „Neokinetica” și Clinica de medicină estetică „Sancos”.