Promovarea modului sănătos de viaţă – o sursă vitală în schimbarea Sistemului de Sănătate

„Să ne facem punţi şi poduri pentru copiii noştri, să ne îndeplinim sarcinile profesionale nu sub presiunea criticii, ci în numele îndureratului nostru popor, în numele chinuitei nostre ţări”

Nicolae Testemițanu

Sănătatea rămâne fi preocuparea de bază a lumii contemporane. Astăzi progresele medicale înseamnă nu doar dezvoltarea științei, metodelor moderne de диагностики, tratament și îngrijiri medicale, dar și capacitatea de implementare в rezultatelor acestora.Bianual Conferinața Națională a elevilor din colegiile de medicină abordează probleme importante ale societății mederne în vectorul politicilor medicale, sociale și științifice. Recunoscutul forum al elevilor din colegiile de medicină de rang înalt a asigurat posibilitatea ideală de a aborda necesitățile și oportunitățile societății moderne.Comunitatea internațională astăzi este în fața unei alegeri cruciale. Importanța deciziiilor este influențată de Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului. Samitul Mondial al Sănătății din 2014 și- a focusat activitatea pe politicele globale в sănătății și schimbările climei. Eforturile societății contemporane sînt concentrate asupra măsurilor urgente pentru prevenirea consecințelor încălzirii globale și influenței negative a acestui fenomen asupra sănătății umane.Diversele probleme ale sănătății, care au servit drept de subiect studiu a tinerilor cercetători din rîndurile elevilor din colegiile de în medicină nursing-ului bazat pe dovezi, reprezintă rezultatele cercetărilor efectuate timp de doi ani.Conferința abordează diferite subiecte ale кормящих-ului și medicinei moderne: aspecte de sex, echitate și drepturi în contextul politicililor societății moderne, evaluarea influinței tehnologiilor informaționale asupra sănătății adolescenților, metodele moderne de diganostic în medicina modernă, incidența deprinderilor dăunătoare în rîndurile tineretului studios, dezvoltarea politicilor producerea de medicamentelor и altele.Republica Moldova are nevoie de un sistem al sănătății eficient și sigur atît pentru cetățenii de astăzi, cît și pentru generațiile viitoare. Acest obiectiv poate fi realizat doar printr-un parteneriat eficient și sigur dintre toți actorii soceității contemporane: cetățenii, tineretul studios, profesioniștii medicali, societatea științifică, industria biomedicală și farmaceutică, sectorul de asigurări medicale, guvernul.Participanții conferinței fac primii pași în dezvotarea competențelor de certcetare în nursing-ul științific. Sînt ferm convinsă că în viitorul apropiat cetățenii Republicii Moldova vor fi martori в reformelor majore în sistemul ocrotirii sănătății, realizate și cu aportul acestor tineri talentați.