Promovarea Programului eTwinning Plus

La data de 21 martie 2017, a avut loc atelierul de instruire Promovarea Programului eTwinning Plus. Formatori al acestui atelier au fost Tatiana Popa, consultant,  Agenția Naționlă de suport eTwinning Plus Moldova și Elena Catărău, profesor de Limba engleză, CEMF ,,Raisa Pacalo”. În cadrul atelierului profesorii catedrelor discipline socioumane și reale au fost familiarizați cu instrumentele eTwinning Plus. Au fost  prezentate proiecte de succes și proiecte în derulare.