Butucel Inga-Mă mândresc că sunt asistent farmacist

Avatar Butucel Inga
Butucel Inga
Gr.107, calificare Asistent farmacist,
specialitatea Farmacie

Profesia de Farmacist este una dificilă,dar cea mai nobilă și umană, care vizează în
primul rând starea de bine a pacientului.Mă mândresc cu Profesia aleasă!
Respect pentru dascălii noștri, deoarece sunt profesionisti în materie de specialitate,
constructivi, empatici, înțelegători in materie de Omenie! Cu certitudine, voi realiza o muncă de
vocaţie! Care îmi va oferi un viitor Prosper!Asistentul farmacist este specialistul cu studii postsecundare, cu formare specială în domeniul farmaceutic,care manifestă competenţe în producerea şi prepararea, investigarea fizico-chimică, recepționarea, evidenţa, livrarea,aprovizionarea şi asistenţa populaţiei cu medicamente OTC, produse vegetale, dispozitive medicale, acordarea de informaţii şi consultanță privind medicamentele.