Sorocean Maria – Mă mândresc că sunt Asistent medical

Avatar Sorocean Maria
Sorocean Maria
Gr.34, calificare Asistent medical,
specialitatea Îngrijirea bolnavilor

„Animată de dorinţa de a reuşi, tenacitate şi optirnisrn, arn ales profesia de asistent medical. Cu siguranţă, ea necesită o enorrnă pregătire profesională şi multă dăruire de sine, dar graţie ambiţiei şi curajului arn reuşit să fac acest pas, oferindu-le oarnenilor şansa la o viată mai bună. Țin să menţionez faptul., că datorită activităţilor la care am participat, am reuşit să mă.” formez ca tânăr cercetător şi să fac cunoştinţă cu oarneni de succes din domeniul medical.”