„Racordarea Programului de formare profesională continuă Asistența farmaceutică la cerințele actuale din domeniu”

„Racordarea Programului de formare profesională continuă Asistența farmaceutică la cerințele actuale din domeniu”Scopul evenimentului a fost punerea în discuții a conținuturilor tematice ale Programului de formare continuă „Asistența farmaceutică” în contextul racordării acestora la cerințele actuale din domeniu.Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu reprezentanți ai mediului academic Stela Adaugi, doctor în științe farmaceutice, USMF „N. Testemițanu”, Rodica Solonari, doctor în științe farmaceutice, USMF „N. Testemițanu”, agentului economic Svetlana Popescu, farmacist categorie superioară, șef serviciu evaluarea și acreditarea întreprinderilor farmaceutice, Consiluil Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, ANSP, Tatiana Donică, asistent farmacist, MAI, Agenția Națională Penetenciare, Rodica Bratu, asistent farmacist, Farmacia Hypocrate, Mariana Negru, asistent farmacist, Spitalul Clinc Republican, manageri și cadre didactice din instituție.Evenimentul s-a desfășurat în format mixt ofline/online și a fost moderat de șefa CDEC dna Ala Manolache. Structura și conținuturile tematice ale Programului au fost prezentate de către dna Elena Eni, profesoară, discipline farmaceutice, autoare de program. Participanții la discuții și dezbateri au prezentat interes vădit față de programul de perfecționare, au propus o gamă largă de idei relevante, care vor contribui semnificativ la actualizarea și racordarea procesului de perfecționare la necesitățile pieții muncii.Dna directoare, Mariana Negrean, a mulțumit tuturor participanților pentru implicare și pentru sugestii pertinente de care se va șine neapărat cont în procesul de actualizare a Programului de perfecționare, argumentând importanța conlucrării pentru a beneficia de oportunitățile actuale din domeniul profesional, care vor conduce în final la formarea și dezvoltarea unui nou areal de competenţe, relevante asistenței farmaceutice adiacente triajului și circulației medicamentului de la prescriere până la consumatorul de medicamente.Apreciem implicarea tuturor actorilor în consultarea publică a programului de formare profesională Asistența farmaceutică.