Realizarea machetei din ceară a carcasului metalic

Lecţie practică publică
Realizarea  machetei din ceară a carcasului metalic şi a corpului de punte.