Realizarea problemei de studii a colegiului

70 ani a CNMF „Raisa Pacalo”    Priorităţile moderne de formare a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate prin promovarea activităţilor de cercetăre au implimentat următoarele direcţii de actvitate ştiinţifică în cadrul cercului ştiinţifico-practic studenţesc de boli interne „Edelweiss”
• integrarea sistemului de instruire şi a ştiinţei cu medicina practică;
• susţinerea şi promovarea diferitor forme de creativitate ale elevilor;
• realizarea elevilor dotaţi a cercetarilor în domeniul nursing-ului ştiinţific;
• promovarea cercetărilor ştiinţifice a elevilor, care asigură realizarea obiectivelor primordiale ale sistemului de instruire a cadrelor medicale medii;
• realizarea lucrărilor de diplomă în baza cercetărilor realizate cu susţinerea raportului final de către comisia intergartă.Cercul ştiinţifico-practic studenţesc de boli interne „Edelweiss” joacă un rol deosebit în formarea profesională a viitorilor specialişti medicali cu studii medii de specialitate. Realizarea cercetărilor de către elevii dotaţi contribuie la consolidarea calităţilor comunicative, formarea competenţelor de observare şi evaluare a diferitor fenomene medicale, dezvoltarea capacităţilor de cercetător atît în medicina practică, cât şi în nursing-ul ştiinţific.
    Membrii cercului au publicat în revista naţională „Nursing-ul comunitar” următoarele articole:
• «Частота встречаемости сопутствующих заболеваний у больных раком молочной железы проживающих в городской и сельской областях» – Alexandra Barbaroş, gr.107, calificarea Asistent medical, Alexandr Fuks, gr.107, calificarea Asistent medical, Artiom Ivanov, gr.107, calificarea Asistent medical, conducător ştiinţific – Mariana Negrean;
•  „Managementul pacienţilor cu boala ulceroasă în raport cu datele epidemiologice” – Marian Nogai, gr.301, calificarea Felcer, conducător ştiinţific – Mariana Negrean;
• „Managementul pacienţilor cu pancreatite cronice în raport cu nevoile perturbate” – Octavian Druţa, gr.53, calificarea Asistent medical, conducător ştiinţific – Mariana Negrean;
• „Managementul pacienţilor cu boala artrotică in raport cu datele epidemiologice”, Ion Ciorescu, gr.52, calificarea Asistent medical, conducător ştiinţific – Mariana Negrean;
• „Клиническая  и  социально-экономическая составляющие  хронических  пиелонефритов” – Artiom Ţurcan, gr.53, calificarea Asistent medical, conducător ştiinţific – Mariana Negrean;
• „Улучшение качества жизни больных гипертонической болезнью,  путём влияния на корригируемые факторы риска развития гипертонии у лиц в возрасте 40-65 лет” – Anatolii Ceaglei, gr.53, calificarea Asistent medical, conducător ştiinţific – Mariana Negrean;
• „Managementul pacienţilor cu guşa toxică difuză în raport cu nevoile fundamentale perturbate” – Todirca Elena, gr.53, calificarea Asistent medical, conducător ştiinţific – Mariana Negrean;
• „Evaluarea morbidităţii prin hepatitele virale B şi C cronice la persoanele vârstnice” – Nicolae Rusu,, gr.52, calificarea Asistent medical, Victor Ambrosiv, gr.44, calificarea Laborant farmacist, conducător ştiinţific – Mariana Negrean;
• „Managementul pacienţilor cu insuficienţă renală cronică în raport cu datele epidemiologice, clinice şi nevoile perturbate” – Ursachi Anastasia, gr.53, calificarea Asistent medical, conducător ştiinţific – Mariana Negrean, Nelea Sărbu;
• „Managementul pacienţilor cu urticărie cronică în raport cu nevoile fundamentale perturbate” – Damaschin Nadejda, gr.306, calificarea Asistent medical, conducător ştiinţific – Mariana Negrean;
• „Managementul pacienţilor cu hepatită virală cronică în raport cu datele epidemiologice, clinice şi nevoile perturbate” – Mariana Cojocari,, gr.51, calificarea Asistent medical, conducător ştiinţific – Liuba Tomulescu.
        Pe parcursul a 5 ani membrii cercului au participat în lucrările Conferinţelor Naţionale al Asociaţiei Nursing RM, conferinţele bianuale organizate în CNMF „Raisa Pacalo” cu următoarele rapoarte:
• ”Наблюдение и уход за больными с хроническими пиелонефритами в практике медицинской сестры”, Ludmila Liutaia, gr.54, calificarea Asistent medical;
• „Managementul pacienţilor cu boala ulceroasă în practica specialistului medical cu studii medii de specialitate”, Marian Nogai, gr.301, calificarea Felcer;
• ”Eficacitatea utilizării ozonului în tratamentul complex al bolnavilor cu  pancreatite cronice în raport cu nevoile perturbate”, Octavian Druţa, gr.53, calificarea Asistent medical;
• „Managementul pacienţilor cu guşa toxică difuză în raport cu nevoile fundamentale perturbate” – Todirca Elena, gr.53;
• „Managementul pacienţilor cu insuficienţă renală cronică în raport cu datele epidemiologice, clinice şi nevoile perturbate” – Ursachi Anastasia, gr.53;
• „Managementul pacienţilor cu urticărie cronică în raport cu nevoile fundamentale perturbate” – Damaschin Nadejda, gr.306.
     Elaborarea şi susţinerea Lucrărilor de diplomă reprezintă un instrument important în evaluarea competenţilor de cercetare ştiinţifică al elevilor dotaţi. În decurs de 5 ani de studii în cadrul cercului ştiinţifico-practic studenţesc de boli interne „Edelwiess” au fost elaborate, aprobate şi susţinute 12 lucrări de diplomă. Temele lucrărilor de diplomă au fost propuse de către cordonatorul ştiinţific şi aprobate la şedinţele catedrei „Boli interne, ftiziopneumologie şi geriatrie”:
• „Managementul bolnavilor vârstnici cu boala artrotică în practica asistentului medical”.
• „Наблюдение и уход за больными с гипертонической болезнью в практике медицинской сестры”.
• „Managementul bolnavilor cu diabet zaharat prin acordarea serviciilor de îngrijire la nivel de asistenţă medicală primară”.
• „Managementul pacienţilor cu boala ulceroasă în practica specialistului medical cu studii medii de specialitate”.
• „Наблюдение и уход за больными с хроническими пиелонефритами в практике медицинской сестры”.
• „Eficacitatea utilizării ozonului în tratamentul complex al bolnavilor cu  pancreatite cronice în raport cu nevoile perturbate”.
• „Eficientizarea formei medicamentoase de administrare a uleiului din seminţe de struguri în tratamentul  bolnavilor cu boala ulceroasă”.
• “Managementul bolnavilor cu guşă toxică difuză prin prisma nursing-ului specific”.
• „Managementul pacienţilor cu hepatită virală cronică în raport cu datele epidemiologice, clinice şi nevoile perturbate”.
• „Managementul bolnavilor cu ciroză hepatică prin prisma nursing-ului specializat”.
• „Managementul bolnavilor cu urticarie cronică recidivantă în practica specialistului medical cu studii medii de specialitate”.
•  „Managementul bolnavilor cu insuficienţă renală cronică în practica specialistului medical cu studii medii de specialitate”.
    Lucrările de diplomă au fost recenzate de către profesori universitar, d.h.ş.m. Nicolae Bodrug, conferinţiari universitari Doina Barbă şi Irina Coşciug, Stratu Veaceslav – Preşedintele Asociaţiei Farmaciştilor din RM,  laborant farmacist, categoria superioară, Elena Stempovschi, doctor în pedagogie, preşedintele Asociatiei Nursing, Republia Moldova, care înalt au apreciat aspectele ştiinţifice ale temelor cercetate şi valoarea/rolul rezultatelor obţinute pentru promovarea modului sănătos de viaţă de către specialistul medical mediu.