Relaţii de parteneriat cu Fundaţiei Rober Bosch Stiftung, Germania

Reformele care se desfăşoară în domeniul educaţiei, cât şi în medicină înaintează cerinţe spre schimbare în pregătirea cadrelor medicale vocaţionale. Învăţământul medical vocaţional tot mai mult se confruntă cu problema modernizării procesului de instruire a cadrelor medicale din veriga medie a sistemului de sănătate, pentru a forma specialişti calificaţi şi prosperi, capabili de a gândi creativ şi liber, recunoscuţi nu numai pe piaţa internă a muncii dar şi peste hotare.La etapa contemporană când societatea necesită reorganizări în învăţământ şi racordarea la cerinţele Uniunii Europene Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie şi Cabinetul Instructiv-Metodic Republican în cadrul Proiectului SES (Germania) a lucrat la elaborarea unei Concepţii noi de pregătire a cadrelor medicale, fiind ghidaţi de experţi internaţionali al UE în domeniul învăţământului medical, susţinuţi de Fundaţia Rober Bosch Ştiftung, Germania. Proiectul sa desfăşurat pe parcursul anilor 2005-2009. Concepţia elaborată a fost discutată în cadrul Consiliului directorilor colegiilor de medicină din ţară, conferinţe naţionale.Concepţia a fost elaborată conform cerinţelor cadrului de calificare european, prin coordonarea şi racordarea la cerinţele procesului de la Copenhaga şi Lissabona. În elaborarea actualei concepţii s-a ţinut cont atât de prevederile Uniunii Europene privind educaţia şi formarea profesională postsecundară, cât şi de cerinţele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.În perioada 21. 08 – 18. 09. 2010 delegaţia din CNMF a beneficiat de o vizită în colegiile de medicină din Berlin, Germania, finansată de Fundaţiei Rober Bosch Ştiftung, Germania. Scopul acestei vizite a fost schimbul de experienţă în instruirea specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate dintre Moldova şi Germania. În cadrul activităţilor desfăşurate au fost vizitate mai multe colegii de medicină – Wannsee Schule e.V., Academia Buch, Institutului Vivantes, Berlin-Branderburg e.V., Academia Gesundheit.
Exprimăm mulţumiri deosebite pentru susţinerea proiectului, vizând elaborarea Concepţiei şi posibilitatea de familiarizare cu instruirea medicală vocaţională în Germania. Sperăm şi pe viitor la o colaborare frumoasă cu Fundaţiei Rober Bosch Ştiftung şi colegiile de medicină din Republica Federativă Germania în instruirea inţială şi formarea continuă a specialiştilor medicali cu studii medii, competenţi pe piaţa naţională şi europienă.