Relațiile internaționale-factor important în cultivarea responsabilității statale

Relațiile internaționale-factor important în cultivarea responsabilității statale.Invitatul activității a fost doctoral habilitat în istorie, profesor universitar Anatolie Petrencu. În cadrul mesei rotunde au participat elevii grupelor academice a anilor I, II, și III, calificarea Îngrijirea bolnavilor, specialitatea Asistent medical.Eleva Stalevschi Loredana a descris activitatea științifică a domnului Petrencu, autor de manuale la clasa a XII-a. A fost o activitate interactivă axată pe întrebări – răspunsuri. Dl profesor a descris evenimentele istorice postbelice și actuale.La activitatea a fost prezentă și Cristina Gherasim, doctor în științe istorice, autoare a multor lecții la disciplina istoria românilor și universală, plasate în cadrul Bibliotecii digitale ale Edicației online.