Repartizarea la stagiile de practică. Ședințe organizatorice

În scopul realizării Planurilor de învățămând și curricula stagiilor de practică la toate programele de formare profesională, și în scopul realizării prevederilor OMSMPS RM din 780 din 24.08.2020 „Cu privire la desfășurarea lecțiilor și stagiilor de practică a elevilor din învățământul medical profesional” pe parcursul săptămânii 07.-11.12.2020 sau desfășurat ședințele organizatorice cu privire la realizarea stgiilor de practică în semestrul I, anul de studii 2020-2021.În cadrul ședințelor au fost discutate: regulile de respectare a tehncii securității la locul de muncă/instituțiile medico-sanitre publice de tip staționar conform prevederilor Legii nr. 186 cu privire la securitatea şi sănătătea în muncă din 10-07-2008; prevederile actelor normative, legislative și a hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, ANSP, vizând respectarea strictă a măsurilor antiepidemice în condiții de pandemie cu virusul SARs-CoV-2.