Rezultatele cercetării în domeniul nursing-ului practic

Rezultatele cercetării în domeniul nursing-ului practic.Activitatea cercului ştiinţifico-practic stidențesc de boli interne ,,Edelweiss” este orientată, în mod special, spre procesul de formare şi dezvoltare a competenţelor de cercetare a mwmbrilor cercului în domeniul medicinii interne bazate pe dovezi prin: activităţi de examinare a pacienţilor în instituţiile medicale, publicarea articolelor în revista republicană Nursing comunitar, realizarea şedinţelor publice, participarea în cadrul lucrărilor conferinţelor naţionale, seminarilor republicane şi meselor rotunde.Anul de studii 2015-2016 s-a marcat ptin participarea Ambrosiv Ana, eleva grupei academice 36, calificarea Asistent medical în lucrările Congresului a IV-lea a Oncologilor din Republica Moldova cu participare internațională, secțiunea Nursing. Ambrosiv Ana a prezentat rezultatele cercetării în domeniul nursing-ului oncologic, ultimele fiind inglobate în raportul ,,Частота встречаемости нарушенных потребностей здоровья и сопутствующих заболеваний у больных раком молочной железы, проживающих в городской и сельской областях”.Membrul cercului ştiinţifico-practic stidențesc de boli interne ,,Edelweiss” Olga Dentiu, eleva grupei academice 36, calificarea Asistent medical a publicat în revista Nursing-ul comunitar, reviul bibliografic la tema ,,Cиндром диабетической стопы в практике среднего медицинского персонала”.Parteneriatul constructiv în cadrul echipei multidisciplinare (tînăr cercetător – conducător ştiinţific – pacient – asistent medical – mebrii familiei/comunităţii) este un element important în formarea tinerilor cercetători, bazat de cooperare şi colaborarea în grup şi în echipă. Rezultatele cercetărilor efectuate de către tinerii cercetători sporesc numărul de bolnavi, care vor beneficia de servicii calitative de îngrijire, prin imbunătăţirea calităţii instruirii iniţiale a specialiştilor medicali cu studii postsecundare ninterțiare.